Prins Patrick I & Prinses Pien

Knoll'ntrekkers goat vól gas... en bint morn wier good te pas!!

Prins Patrick I & Prinses Pien

Ik, Prins Patrick de 1e van CV de Knoll'ntrekkers:

- Zön van Martin en Diny Nijstad oet Vjenne

- Trouwd met Pien Exterkate, dochter van Bernard en Riky van de Man

- Trotse vader van oonze mooie kearls Siem, Teun en Jouk

- Beschermheer van de Road van Elf, Jongerenroad, Damesroad en Daansknöll'kes

Wil oe loaten weten dat:

Ten eerste: Het een onmeunigen eer is um dit joar de Prins te mogen ween van oons prachtige Brook.

Ten tweede: Het doarmet ok eindelijk lukt is dat het Kampvolk veur het eerst een Prins hef.

Ten derde: Wie dit Carnaval leever Corona dreenkt, dan da'w het wier kriegt.

Ten vierde: Wie hopt dat de boeren es een helpende hand van de regering kriegt,       ok i.v.m. de toekomstdreumen van oonzen öldste zön.

Ten vijfde: Het mooi is dat ze in het Brook drok bint met een groot multifunctioneel sportcomplex. Maar a'j de jeugd hier nich könt hoaldn - omdat de huuze völ te deur bint - dan kö'j better jeu-de-boules-banen goan anleggen veur de oalden.

Ten zesde: Wat oons betreft de muziek dit joar wa wat zachter mag tijdens de Carnaval, zoda'w ok nog met mekaar könt kuiern en nich met mekaar hooft te schreeuw'n. En loa'w veurkommen dat nog meer jonge leu gehoorschade kriegt.

Ten zevende: Het een zorg is dat het vrijwilligerstekort steeds groter wördt. As iedereen zich noe es veur één ding inzet, lost wie a een groot deel van 't probleem op. En ie zult zeen, da'j oe een rieker mens veult, a'j oe inzet veur een aander.

Ten achtste: Brookers - jong of oald - veurrang majt hebben as het geet um huisvesting in het dorp ten opzichte van leu van boeten.

Ten negende: Het XL park mie duch wa een moal kloar mag ween met zien XXXL-blokkendözen: vol is vol!

Ten tiende: Ik deank dat ik van oonze Kameradengroep de leste Prins bin - en van beide familie trouwens ok - dus die möt wa een verrekte goeie reden hebben wilt ze nich het Carnaval met oons vieren: bie dizze bint ze amoal oet e-neugd!

Ten elfde: Wie dit joar met het hele Brook eindelijk wier es een groots Carnavalsfeest majt vieren: hier in de Latei, met alles d'r op en d'r an en d'r oaver!

Wie sloet of met onze lijfspreuk:

Knoll'ntrekkers goat vól gas...

en bint morn wier good te pas!!