Prins Bart I & Prinses Nicole

In ’t Knoll’nbrook wordt ’n Carnaval helemaal top, want wie hebt de knoll’n nog lang nich op!

Prins Bart I & Prinses Nicole

Ik, Prins Bart de 1e van Carnavalsvereniging de Knoll’ntrekkers,

• Zön van Johan van Slots Beernd en Miny van ’n Klei;

• Trouwd met Nicole van Johan Besselink en Riet Westen oet de Bakkershof; •

Trotse vader van Sylvie en Hein;

• Beschermheer van de Road van Elf, Daansknöll’kes, Jongerenroad en Damesroad; Wil oe loat’n weet’n dat:

Ten eerste:

Er vanaf noe een vacature vriej is bij de Galacommissie.

Ten tweede:

Het ‘n grote eer is um dit joar het Prinsenpaar te moog’n wean van deze prachtige carnavalsvereniging in ’t mooie Knoll’nbrook.

Ten derde:

Het ook wa tied werd dat d’r weer eens een Prins oet ’t Zonnedael met de scepter zweait.

Ten vierde:

Wie ’t donders jammer vindt dat oonze dweilband de Bloasbalg’n d’r met is stopt. Maar als ze zich geroepen veult dan mangt ze nog rustig ’n noot metspöll’n. Zie bunt nota bene deur mien va opricht toen hij in 1988 Prins was.

Ten vijfde:

Albert en Anja van de Spar noe Albert en Anja van de Buurtsuper heet. Wie vindt ’t jammer dat ze vot goat maar wie hopt dat ze rap ‘n nieuw’n opvolger vindt.

Ten zesde:

Als de gemeente Almelo zo vedan geet met de verdozing van oons mooie Knoll’nbrook wie over een paar joar een overdekte carnavalsoptocht könt hoal’n.

Ten zevende:

Wie hopt dat wie met al dat verkeer in oons dorp, met de optocht nich in de file komt te stoan.

Ten achtste:

Wie bliej bunt dat er volgend joar gestart wordt met de bouw van de startersappartement’n aan de Bornsestroat, dan könt de Road van Elf en de Daansknöll’kes zich doar mooi met mekaar nussel’n.

Ten negende:

De Pinksterfeesten weer op volle toer’n dreait en het Glazen Café löp als een tierelier, doarvan hef oons hele dorp plezier.

Ten tiende:

Alles wat dit joar in Duutsland gebeurt ook in Duutsland blif, zodat onze residentiehoudster Petra mie dit joar nich hoeft te verwijder’n oet de burgerwachtapp.

Ten elfde:

Het wa mooi zol wean dat oonze plaatselijke brommerclub de Nozems met döt met ’n optocht. De Zündapps met de loopgroep en de Kreidlers met de rijdende voertuigen.

Wie sloet of met oonze lijfspreuk:

In ’t Knoll’nbrook wordt ’n Carnaval helemaal top, want wie hebt de knoll’n nog lang nich op!